Tìm vị trí thùng tiêu hủy thuốc


dispose of meds

Các thùng tiêu hủy thuốc an toàn được đặt trên toàn tiểu bang Washington tại các nhà thuốc bán lẻ tham gia chương trình, nhà thuốc bệnh viện, phòng khám và các văn phòng thực thi pháp luật. Hầu hết các loại thuốc kê toa và không kê toa đều được chấp nhận trừ khi có chỉ định khác.