Odvracena strana amazonu v cr kopa hruzy v dobrovizi miri reputace firmy ke dnu

Rate this post

PodílObjevte příležitosti k Domovská stránka podpoře svého blahobytu”Jaký jsi styl (života)?” je brožura zaměřená na dospělou populaci, která s kreativní grafikou, zábavnými tóny a obrázky a neobviňujícím jazykem popisuje zdravý životní styl, nabízí kvíz, který upoutá pozornost čtenářů, a navrhuje, jak zavést nezdravé chování do každodenního života. zdraví.

Brožura je jedním z produktů vytvořených v rámci projektu CCM Central Actions 2017 „Health Opportunities“, koordinovaného Národním centrem pro prevenci nemocí a podporu zdraví (CNAPPS) Istituto Superiore di Sanità (ISS) z pověření ministerstva zdraví.

Jaký máš styl (života)?

Životní styly jsou takové způsoby chování, které si jednotlivci osvojují v každodenním životě a které významně ovlivňují zdraví, a to ani ne tak jako „nepřítomnost nemoci“, ale jako kvalitu života a vnímanou pohodu.

Zabývají se zejména rozhodováním o dietě, fyzické aktivitě, kuřáckých návycích a konzumaci alkoholu.

Faktory, které ovlivňují životní styl lidí, jsou různé: environmentální (například plánování měst a infrastruktury pro udržitelnou mobilitu), sociální a kulturní (například úroveň vzdělání a typ vykonávané práce), ekonomické (například přístup k místním službám) a individuální (osobní důvody).

„Jaký jste styl (života)?“: objevte příležitosti k podpoře svého blahobytu
Pohybová aktivita – Novinky

  • 18/5/2023 – CCM Project – SMOVatt: nové „video pilulky“
  • 5. 11. 2023 – CCM Project – SMOVatt: nové “video pilulky”

Jaký jsi styl života?

Jaký jsi styl životaJe brožura zaměřená na dospělou populaci, která s kreativní grafikou, zábavnými tóny a obrázky a neobviňujícím jazykem popisuje zdravý životní styl, nabízí kvíz, který upoutá pozornost čtenářů, a navrhuje, jak zavést nezdravé chování do každodenního života. zdraví.

Brožura je jedním z produktů vytvořených v rámci projektu CCM Central Actions 2017 „Health Opportunities“, koordinovaného Národním centrem pro prevenci nemocí a podporu zdraví (CNAPPS) Istituto Superiore di Sanità (ISS) z pověření ministerstva zdraví.

  1. Prohlédněte si brožuru online nebo postupujte podle pokynů v dolní části stránky a stáhněte si verzi pro tisk nebo si vyžádejte kopii z ISS.
  2. Životní styly jsou takové způsoby chování, které si jednotlivci osvojují v každodenním životě a které významně ovlivňují zdraví, a to ani ne tak jako „nepřítomnost nemoci“, ale jako kvalitu života a vnímanou pohodu.

Zabývají se zejména rozhodováním o dietě, fyzické aktivitě, kuřáckých návycích a konzumaci alkoholu.

Faktory, které ovlivňují životní styl lidí, jsou různé: environmentální (například plánování měst a infrastruktury pro udržitelnou mobilitu), sociální a kulturní (například úroveň vzdělání a typ vykonávané práce), ekonomické (například přístup k místním službám) a individuální (osobní důvody).

Integrovaný, víceodvětvový přístup ke zdravotním determinantům založený na nastavení tvoří přesně referenční rámec projektu „Health Opportunities“, který poskytuje intervence zahrnující jednotlivce a komunitu.

Brožura „Jaký jste styl života?

V rámci projektu byly vypracovány komunikační strategie zaměřené na obyvatelstvo na podporu osvojení zdravého životního stylu.

Ty berou v úvahu jak každodenní příležitosti, kdy jednotlivec může přehodnotit svůj životní styl, který může ovlivnit jeho zdraví (v práci, doma, v posilovně atd.), tak příležitosti, kdy profesionálové z různých sektorů systém zdraví“ může mít příležitost provést krátké intervence na podporu zdravého životního stylu.  

Chce být nástrojem pro individuální reflexi možnosti změny životního stylu počínaje drobnými triky, ale také podpůrným nástrojem pro operátora v rámci osobního rozhovoru, jako výchozí bod pro návrh personalizace užitečných indikací pro sledování většího blahobytu.

  1. Projekt Health Opportunities je ve skutečnosti založen na předpokladu, že změnu ve prospěch zdravého životního stylu lze aktivovat také položením otázky nebo poskytnutím indikace či reference o osvojení si konkrétního chování,
  2. nezávisle na důvodu, který vedlo osobu ke kontaktování provozovatele nebo odborníka, ať už zdravotnického nebo nezdravotnického.

Hlavním účelem je sdílet a šířit různé typy krátkých intervencí na podporu zdravého životního stylu, které mohou provádět různí místní provozovatelé služeb v každodenním kontaktu s lidmi v jejich životním a pracovním prostředí, „kdykoli se naskytne příležitost“.

Tyto intervence mohou být také velmi stručné, ale sdílejí komunikativně-vztahové a základní poradenské dovednosti, nezbytné k záměrnému vedení profesního vztahu a zaměřené na specifické individuální potřeby

Zásadní pro motivaci a podporu rozhodování příznivých pro zdraví.

Zásadní pro motivaci a podporu rozhodování příznivých pro zdraví.V tomto ohledu se jeden z cílů projektu týkal rozvoje těchto dovedností u operátorů zapojených do podpory zdraví v dané oblasti, a to prostřednictvím vytváření prezenčních a dálkových školicích kurzů (FAD).

Dálkové kurzy měly za cíl navrhnout znalostně a jazykově sjednocující linie základních pojmů podpory zdraví a rizikových faktorů, poskytnout aktuální epidemiologická data a prohloubit znalosti o komunikačních a základních dovednostech poradenství krátké intervence

  1. . Mezi kurzy distančního vzdělávání zaměřené na zdravotníky, lékárníky a zdravotnické a nezdravotnické pracovníky, kteří působí v pracovním kontextu, patří distanční vzdělávací kurz „Příležitosti zdraví v komunitním prostředí.
  2. Strategie, dovednosti a nástroje pro podporu zdravého životního stylu“ (aktivní do 4. března 2021), věnované operátorům působícím v různých kapacitách v rámci komunity.