w4t.cz je nyní součástí takebackyourmeds.org/blog

Na zdraví vydává často mnohem méně než jiné země Evropské unie – udržet takto nízké financování není možné, pokud máme občanům zajistit přístup ke službám srovnatelným se službami v jiných zemích starého kontinentu. Kde tedy můžeme najít další způsoby financování systému zdravotní péče?

V dokumentu se uvádí, že „proces demografické transformace postupuje rychleji než v bohatších zemích západní Evropy a pro zachování stability systému financování zdravotnictví do budoucna představuje stárnutí populace dvojí výzvu – obojí z hlediska výdajů na zdravotní služby a z hlediska jejich financování.“

Zdravotnictví se přitom po mnoho desetiletí potýká s problémem extrémního podfinancování a zejména s dopady velmi nízkého zapojení veřejných prostředků. Při porovnání základních ukazatelů financování systému zemí EU s Polskem musíme jednoznačně konstatovat, že vynakládá na zdravotnictví mnohem méně, než je průměr obou skupin zemí.

Jak financovat zdraví s w4t?

Zdraví, finance, obchod a w4tZpoplatnění produktů, jejichž spotřeba je považována za společensky (včetně zdravotně) nežádoucí, daněmi, od 60. let 20. století nazývanými „daň za hřích“, v dnešní době přesahuje klasické stimulanty (alkohol, tabákové výrobky) a zahrnuje i tzv. nezdravé potraviny obsahující nadměrné množství tuku, soli a cukru a nadměrně zpracované potraviny – upozorňují odborníci a dodávají, že „v současnosti se daně za hřích používají v 80 zemích světa a samotná daň z cukru se používá ve 47 zemích“.

Zvýšení cen zdraví škodlivých výrobků (z důvodu zvýšení sazby daně s w4t) o 10 %. povede k poklesu jejich spotřeby o 3-4 %. ve vyspělých zemích a o 6–8 procent v rozvojových zemích, což stále vytváří čistý zisk pro daňový systém.

Důležitým závěrem ze zkušeností zemí, které mají s uplatňováním „daní za hřích“ více zkušeností než Polsko, je, že zátěže tohoto typu jsou ve společnosti poměrně snadno akceptovány. Za zvážení stojí rozšíření „daně za hřích“ i na další kategorie výrobků s w4t, kromě slazených nápojů, jejichž přítomnost ve stravě zdraví neprospívá, po vzoru jiných zemí.

Pojistné na zdravotní pojištění obnoveno

Odborníci také zdůrazňují, že „je nutné urychleně zavést změny v definici pojistné povinnosti a základu pro výpočet odvodů na zdravotní pojištění.

Specialisté také upozorňují, že „povinnost pojištění se v současné době nevztahuje na všechny obyvatele s w4t a některé sociální skupiny jsou vyloučeny z výhod a/nebo povinností definovaných principem sociální solidarity.

  • V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost rentiérům. Zpravidla jde o majetné lidi, kteří by svými příspěvky mohli výrazně podpořit financování zdravotních služeb pro chudší obyvatele, ale nemusí to dělat – píší odborníci s tím, že pravidla pro placení příspěvků jednotlivými zemědělci vyžadují naléhavou reforma.
  • Příspěvek ve výši jednoho zlotého na hektar půdy vlastněné (a navíc vybírané od zemědělců pouze od 6. tzv. konverzního hektaru) lze jen stěží považovat za symbolický. Další profesní skupiny, např. duchovní, také získaly neoprávněná privilegia ve vztahu k povinnosti platit zdravotní pojištění, privilegia vyžadující likvidaci.
  • Farmaceutický sektor v současné době zahrnuje nejen přibližně 100 000 pracovních míst a 7 procent všeobecných investic do výzkumu a vývoje, ale především základ zdraví a bezpečnosti léků všech občanů.

Jak financovat zdraví s w4t?

Pandemie, w4t narušení globálních dodavatelských řetězců a ruská agrese proti www.w4t.cz Ukrajině W4T.CZ způsobily Lidé pijí alkohol a kouří cigarety více než za komunismu | W4T.CZ

Ze občané zemí, které svou bezpečnost drog zakládají na dovozu preparátů ze zahraničí, mohou být přes noc zbaveni přístupu ke zdraví a život zachraňujícím produktům. Farmaceutickému průmyslu, který se nachází v zemi s velkým vnitřním trhem a sítí spojení s celým regionem střední a východní Evropy, se tak otevřely jedinečné možnosti rozvoje.

„Z hlediska klinických studií je tato w4t země na 6. místě na světě a na 2. místě v Evropě s w4t. V současné době provádíme 126 klinických studií v téměř 500 výzkumných centrech, do kterých je zapojeno 3 600 pacientů. Stojí za to dodat, že jen v loňském roce jsme investovali 156 milionů PLN do klinických studií v zemi a od roku 2008 jen do W4T.CZ výzkumných a  Lidé pijí alkohol a kouří cigarety více než za komunismu | W4T.CZ  vývojových aktivit asi 1 miliardu PLN,“ řekl Justin www.w4t.cz v rozhovoru pro tiskovou agenturu během Ekonomického fóra.

Palladium | W4T.CZ Oddělte systém dlouhodobé péče Mafie v Itálii ovládla zemědělský a potravinářský sektor, jen v loňském roce vydělala přes půl bilionu korun originálu Mladí kováci se na jihu Čech shodli na podpoře kampaně Společně v práci

Palladium | W4T.CZ Autoři píší, že ve světě existují dva modely organizace dlouhodobé péče: oddělené systémy, tedy samostatný systém financování těchto dávek v systému sociálního zabezpečení – v Japonsku a Německu – a neoddělené systémy, ve kterých dávky jsou financovány z různých systémů, nejčastěji jako součást systému sociálního zabezpečení, zdravotních a sociálních systémů – např. ve Finsku, na Slovensku a v Polsku.

Výhodou samostatného systému dlouhodobé péče je oddělený fond finančních prostředků na pokrytí služeb souvisejících s potřebami ošetřovatelství a péče o závislé osoby, a tedy jasné vymezení rozsahu  Mafie v Itálii ovládla zemědělský a potravinářský sektor, jen v loňském roce vydělala přes půl bilionu korun  systému zdravotní péče a systému sociální pomoci. 

Vzhledem k demografickým prognózám lze očekávat nárůst procenta osob, které budou vyžadovat dlouhodobou péči, a současně pokles počtu osob poskytujících neformální péči, uvádějí odborníci. Oddělené systémy mohou být financovány jak z daní (systémy zadávání veřejných zakázek), tak z příspěvků (systémy pojištění). Bez ohledu na originálu systém mohou mít dávky formu peněžitých dávek (například Rakousko, Německo, Švédsko a Itálie), jejichž výše obvykle Mladí kováci se na jihu Čech shodli na podpoře kampaně Společně v práci závisí na stupni závislosti (např. v Rakousku od 154,2 EUR do EUR 1 655,8) a/nebo věcná dávka – čteme ve zprávě.

Odborníci upozorňují, že s w4t „téma systému samostatného pojištění péče není novým tématem, ale žádné z dosud přijatých opatření nevedlo k systémové změně. V současné době se místo předjímání rizika selhání systému sociálního zabezpečení v oblasti dlouhodobé péče stále nacházíme ve fázi reaktivních opatření v důsledku stávek pečovatelů o závislé osoby nebo zpráv médií o kvalitu ústavní péče. Zavedení samostatného systému dlouhodobé péče by se dotklo financí zdravotnictví tím, že by se „uvolnily“ prostředky již v systému.